بیسکوییت جو دوسر مک ویتیز هابنابز - Mcvitie's hobnobs

230,000 ریال

bis_108

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده
300 گرم
20 عدد
15.2 گرم یا یک عدد
71 کیلوکالری
471 کیلوکالری