بیسکوییت جو دوسر مک ویتیز هابنابز با روکش شکلاتی - Mcvitie's hobnobs

230,000 ریال

bis_109

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده
300 گرم
16 عدد
18.8 گرم یا یک عدد
92 کیلوکالری
491 کیلوکالری