پنیر در روغن اوبا - oba feta in oil

345,000 ریال

che_101

پنیر بی نظیر فتا در روغن به همراه گیاهان معطر و زیتون

بسیار مهم : پنیر اوبا دارای کپی های عربی مشابه در بازار می باشد . حتماُ دقت فرمایید محصول دریافتی می بایست مشابه عکس فوق باشد .

این مدل تمام شده است

موجود شد اطلاع بده

پنیر بی نظیر فتا در روغن به همراه گیاهان معطر و زیتون

بسیار مهم : پنیر اوبا دارای کپی های عربی مشابه در بازار می باشد . حتماُ دقت فرمایید محصول دریافتی می بایست مشابه عکس فوق باشد .

300 گرم
100 گرم
300 کیلوکالری
300 کیلوکالری