شکلات تلخ 70% کیت کت چهار انگشتی

cho_149

کیت کت ، عشق اول هر عاشق شکلاتی است !

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده