تمپر قهوه طرح جمجمه سایز 58

tam_102

جهت فشرده کردن پودر قهوه در پورتافیلتر

این مدل تمام شده است

موجود شد اطلاع بده