تمپر مت قهوه اسپادان

tam_104

جهت فشرده کردن پودر قهوه در پورتافیلتر

این مدل تمام شده است

موجود شد اطلاع بده