سس سیر فلفل میشلز - MITCHELL'S Chilli Garlic sauce

230,000 ریال

sau_107

تهیه شده از فلفل قرمزچیلی  و سیر ، تهیه شده از فلفل قرمزچیلی  و سیر .

تولیدکننده

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد